Användarvillkor

Tjänsten "International IQ Test" erbjuder att bestämma användarens IQ-nivå. IQ-nivån bestäms genom att svara på 40 frågor inom en given tidsram. Efter att ha klarat testet får användaren detaljerad statistik tillsammans med resultatet, vilket gör det möjligt att jämföra sitt resultat med resultaten i sin ålders-, social- och yrkesgrupp, samt att göra jämförelser med andra grupper. Kostnaden för tjänsten är 13,99 USD.

Återbetalningspolicy

Genom att acceptera dessa Användarvillkor bekräftar du att du förstår att Tjänsterna anses ha tillhandahållits vid skapandet av visst digitalt innehåll i samband med mottagandet av testresultat. Du bekräftar att du förstår att det digitala innehåll som tillhandahålls till dig inte kan annulleras och returneras. International IQ Test Service har ingen skyldighet att avbryta eller återbetala några tjänster som tillhandahållits dig före din begäran om avbokning och återbetalning.