Användarvillkor

Tjänsten "International IQ Test" erbjuder att bestämma användarens IQ-nivå. IQ-nivån bestäms genom att svara på 40 frågor inom en given tidsram. Efter att ha klarat testet får användaren detaljerad statistik tillsammans med resultatet, vilket gör det möjligt att jämföra sitt resultat med resultaten i sin ålders-, social- och yrkesgrupp, samt att göra jämförelser med andra grupper. Kostnaden för tjänsten är 13,99 USD.

Återbetalningspolicy

Om du inte är 100% nöjd med ditt köp, kan du begära en återbetalning inom 120 dagar och vi kommer då att betala tillbaka kostnaden för din beställning. Observera: Om du inte är nöjd med din IQ (din IQ-poäng) är detta inte ett tillräckligt skäl för återbetalning.