Integritetspolicy

Vi samlar inte in några personuppgifter förutom din e-postadress, som endast samlas in för att du ska kunna återfå dina resultat genom funktionen "Återfå mina resultat"..

Den andra informationen (pseudonym, kön, födelseår, studieområde, studienivå, land) är allmänna uppgifter som inte tillåter dig att identifieras direkt, och dessa data används endast för att generera den statistik som följer med dina resultat eller för allmänt innehåll på webbplatsen.

Vi delar inte med oss av personuppgifter som vi har lagrat och vi skickar inte heller marknadsföringsmeddelanden..

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att när som helst be oss radera dina resultat och de uppgifter du angett för att skapa dem genom att skicka ett e-postmeddelande till "iqtestinternational.org@gmail.com" från samma e-postadress som du använde för att ta emot dina resultat..