Ostatnie 20 wyników
 • Юлия · IQ 110
  19/06/24 22:12
 • Олеся · IQ 71
  19/06/24 22:07
 • Евгений · IQ 97
  19/06/24 22:07
 • Анастасія · IQ 107
  19/06/24 21:20
 • Azamat · IQ 110
  19/06/24 21:10
 • Nazym · IQ 120
  19/06/24 20:45
 • Di · IQ 81
  19/06/24 20:17
 • Adil · IQ 81
  19/06/24 20:00
 • CEM İMREN ŞAHİN · IQ 112
  19/06/24 18:40
 • Rosebud511 · IQ 110
  19/06/24 18:33
 • didaryagmur · IQ 110
  19/06/24 16:24
 • Niyazi · IQ 107
  19/06/24 16:23
 • Nina · IQ 102
  19/06/24 16:09
 • Людмила · IQ 112
  19/06/24 15:53
 • Emre · IQ 65
  19/06/24 15:40
 • Artun · IQ 97
  19/06/24 15:27
 • BERİL · IQ 110
  19/06/24 14:57
 • Samira · IQ 65
  19/06/24 14:48
 • Kenano · IQ 97
  19/06/24 13:29
 • Бигуль · IQ 84
  19/06/24 12:55

Międzynarodowy test IQ

golden

Dany test składa się z 40 pytań ze stopniowo rosnącą złożonością – od prostych do złożonych.

Pozwoli on ocenić współczynnik inteligencji i określi twoją zdolność do logicznego oraz przestrzennego myślenia, umiejętność uogólniania oraz porównywania istniejących faktów.

Po wykonaniu testu zobaczysz swój współczynnik IQ i określisz swoją pozycję w stosunku do przeciętnej osoby.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że okoliczności pozwalają ci skoncentrować się i nic cie nie przeszkadza.

Wybierz brakujący kształt

1/40
A
B
C
D
E
F

Gratulujemy, test jest skończony!

golden

W celu uwzględnienia twojego wskaźnika oraz statystyki (poziom IQ, pozycji zgodnie z wiekiem, zakresem nauki oraz poziomem edukacji), prosimy o wypełnienie następującej informacji:

Cel wykonania testu IQ

Celi wykonania testu IQ jest kilka. W pierwszej kolejności może on być przydatny do samoanalizy, pozwoli porównać własne wskaźniki z przeciętnymi wskaźnikami innych osób, określić własne możliwości w zakresie logiki, ocenić zdolność do nauki i kształcenia pojęć, może ujawnić silne oraz słabe strony. Poza tym test IQ pozwala spojrzeć na skuteczność niektórych osób z punktu widzenia logiki, znaleźć przyczyny ich sukcesów.

Efektywność testu IQ

Dany test IQ opracowany jest przez zespół badawczy zawodowych psychologów. Codziennie miliony osób w całym świecie wykorzystują ten test do analizy własnego poziomu IQ. Test daje sprawdzoną wiarygodną informację w porównaniu skali systemu IQ reprezentowanego przez krzywą Gaussa dzięki dużemu zakresowi zebranych statystycznych informacji.

Wynik: Uzdolniony

Jeśli wskaźnik IQ (wynosi ponad 130 punktów) znacznie przekracza średni poziom, to taką osobę nazywa się Uzdolnioną. Zwykle, takie wskaźniki dają więcej możliwości do działalności intelektualnej.

Uzdolnionej osobie właściwe są takie cechy:

 • Zdolność do koncentracji i skupienia się
 • Nadwrażliwość, którą często ciężko zauważyć
 • Wyjątkowe zainteresowanie odrębnymi tematami
 • Pęd do stałego samodoskonalenia się, perfekcjonizm
 • Żądza wiedzy, wysoka zdolność do samodzielnego uczenia się oraz ciekawość
 • Rozwinięte zdolności myślenia
 • Świadomość metapoznawcza
 • Zdolność do planowania, wykorzystywania zdobytej wiedzy w życiu

Wynik: Upośledzenie umysłowe

Wskaźniki niezmiernie niskiego poziomu IQ, poniżej 70 punktów, mówią o problemach z pracą umysłową. Osoby z takim poziomem IQ mogą intensywnie pracować, ale mają komplikacje napotykając konieczność pracy intelektualnej. Zachowanie społeczne także jest słabą stroną takich osób. Specjaliści odnotowują, że głównymi przyczynami pojawienia się ludzi z bardzo zaniżonym wskaźnikami testu IQ często bywają niedożywienie matki w czasie ciąży lub wrodzone problemy wywoływane brakiem tlenu w okresie ciąży. Oprócz tego, przyczyną może być wpływ chorób na działalności mózgu, na przykład krztuśca lub odry, w przypadku zwłoki w leczeniu.

Nasza statystyka

Do każdego wyniku wykonania naszego testu IQ dodawana jest informacja statystyczna, w której każda wykonująca test osoba zajmuje miejsce zgodnie z ustalonymi wskaźnikami (ludność, grupa wiekowa, wykształcenie, zakres wiedzy). Przedstawione dane statystyczne sformowane są z zebranej w danej chwili informacji w ramach całego świata, w przyszłości będziemy kontynuować zbieranie danych statystycznych z wykonanych testów przez ludzi, i będziemy mogli zaktualizować wskaźniki.

4.6 / 5 (120 reviews)