Warunki korzystania

Usługa „International IQ Test” umożliwia użytkownikowi określenie jego poziomu IQ. Poziom IQ określa się, odpowiadając na 40 pytań w określonym czasie. Po zdaniu testu wraz z wynikiem użytkownik otrzymuje szczegółowe statystyki, w których może porównać swój wynik z wynikami w swoich grupach wiekowych, społecznych i zawodowych. a także dokonywać porównań z innymi grupami. Koszt usługi 13.99 USD.

Polityka zwrotów

Akceptując niniejsze Warunki korzystania, użytkownik potwierdza, że rozumie, iż Usługi uznaje się za świadczone po utworzeniu określonych treści cyfrowych w związku z otrzymaniem wyników testu. Użytkownik potwierdza, że rozumie, iż dostarczone mu treści cyfrowe nie mogą zostać anulowane ani zwrócone. International IQ Test Service nie jest zobowiązana do anulowania lub zwrotu kosztów jakichkolwiek usług świadczonych na rzecz użytkownika przed złożeniem przez niego wniosku o anulowanie i zwrot kosztów.